Djelatnici

Ravnateljica: Dubravka Ljubičić

Tajnica: Ivona Forgač

Računovodstvo: Nikolina Vinčić (zamjena Marija Bićanić)

Učiteljice razredne nastave:

 • Vanja Horvat, 1. A razred 
 • Tamara Turk Kolić, 1. B razred 
 • Kristina Puklin, 2. A razred 
 • Karla Carić (zamjena Lana Jager), 2. B razred
 • Milan Pleša, 3. A razred
 • Petra Šimić, 3. B razred
 • Branka Pauković, 4.  razred
 • Dragica Šainović, produženi boravak
 • Antonija Josipović (Mateja Čorko), produženi boravak

Učitelji/ce predmetne nastave:

 • Marina Uvalić Sertić, Hrvatski jezik
 • Katarina Duvnjak, Hrvatski jezik
 • Maja Bobić, Engleski jezik
 • Lucija Štahan, Engleski jezik 
 • Mirna Oreški, Njemački jezik
 • Katarina Krvavica (zamjena Eva Pokrivač), Matematika 
 • Sandra Kovačević, Povijest i Hrvatski jezik
 • Monika Perić, Vjeronauk
 • Iva Vučemilović, Vjeronauk
 • Tina Petrina, Tehnička kultura
 • Dženeta Hodžić Bećirović, Informatika i Matematika 
 •  Petra Mrvić, Informatika
 • Renata Ivoš-Krajina, Glazbena kultura
 • Ketrin Perlić (zamjena Kristna Kovačić), Likovna kultura
 • Hrvoje Kuveždić, Geografija
 • Danijel Klanac, Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Iva Rendulić, Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Tamara Rukavina, Biologija i Kemija
 • Marta Ravnjak, Fizika 

Stručni suradnici:

 • Margerita Kljajić, pedagoginja
 • Borna Udatny, knjižničar
 • Hana Šavel, edukacijska rehabilitatorica

Tehničko i pomoćno osoblje:

 • Marijan Batur, domar
 • Snježana Đurić, spremačica
 • Matea Silvar, spremačica
 • Marija Šegota, spremačica
 • Nensi Šepac, spremačica
 • Vlasta Rajič, spremačica
 • Vesna Zagorec, kuharica