Izvannastavne aktivnosti

Što je izvannastavna aktivnost? Izvannastavna aktivnost je oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje (Državni pedagoški standard, 2005. godina).  

Zašto se provode u Školi? Izvannastavne aktivnosti povode se u Školi se izvode radi zadovoljavanja različitih interesa i dodatnih obrazovnih potreba učenika. Izvannastavne aktivnosti sastavni su dio školskog kurikuluma te godišnjim plana i programa rada škole. Ove aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali ih se potiče na sudjelovanje jer omogućuju djeci učenje o nečemu što nije u redovnom školskom programu i to kroz igru te na zabavni, opušteni, kreativni način. 

Mali djelić onoga što imamo u školi

MEDIJI I MULTIMEDIJA

Mediji i multimediji aktivnost su čiji je cilj razvijanje interesa za medijsku pismenost i kulturu. Putem raznih radionica učenike će se osposobiti za svjesno, kritičko uočavanje poruka, filmova, knjiga, televizije, fotografije, interneta, radija i tiska. Učenici će kroz zabavne zadatke i igru prepoznati kvalitetne medijske sadržaje te aktivirati stvaralačku maštu. 

Naše radove pogledajte na poveznici: https://sites.google.com/view/os-hrvatski-leskovac-2b/ina   

PUTOKLINAC

Na ovoj aktivnost simpatičnog imena koja se temelji na poticanju čitalačke pismenosti u nižim razredima osnovne škole učenici će čitati bajke i priče iz cijeloga svijeta, raspravljati o porukama priča te postupcima likova. S knjigom će putovati! Putem video i foto materijala, suvenira i videokonferencija s učenicima stranih škola upoznavat će posebnosti  pojedinih zemalja u kojima su nastale pročitane bajke.  Stvaralački će se izražavati potaknuti različitim iskustvima i doživljajima tijekom nastavnoga procesa. 

DOMAĆINSTVO

KUHARICE ANTIČKIH RECEPATA

Konačno domaćinstvo! Omiljeni predmet starih generacija napokon se vratio u školu. Cilj Domaćinstva je povezati što više međupredmetnih tema kako bi se razvile mlade, kreativne, samostalne, produktivne i odgovorne osobe. Naučene vještine učenicima će koristiti u svakodnevnom životu. Učenici će naučiti o bontonu za stolom, naučiti kuhati jednostavna jela, sigurno rukovati kućanskim aparatima, zašiti gumb, uređivati okoliš…  

Nakon Domaćinstva logičan slijed je kuhanje antičkih recepata. Učiteljica Vjeronauka i učiteljica Povijesti dogovarale su suradnju na ovom projektu, a sudjelovali bi učenici uključeni u izbornu nastavu Domaćinstvo te u dodatnu nastavu iz Povijesti.  

KREATIVNA GRUPA

Kreativnost nije slučajni dar, ona je vještina koja se razvija, istražuje, uči, usavršava i njeguje. Sva djeca posjeduju kreativne potencijale, potencijale koje se treba njegovati i razvijati od najranije dobi. 

Učenicima se nudi kreativno izražavanje te razvijanje kreativnih sposobnosti. Koristit će se različitim likovnim tehnikama, pokretom i glazbom. Izrađivat će  kreativne ukrasne predmete od različitih materijala, uporabnih predmeta za koje nikada ne bi pomislili da mogu nečemu poslužiti. Stare staklenke,  razne tkanine, ukrasne trake, perlice, cvijeće i mnoštvo drugih materijala samo su dio onoga što ćemo zajedno obrađivati i oblikovati te kreativnim uradcima urediti školski pano i hodnik škole. Posebno se veselimo blagdanima i izradi raznih ukrasa za te posebne dane. 

PRVA POMOĆ

Kako pravilno izvesti masažu srca? Kako točno napraviti kompresiju krvarenja? Što učiniti u slučaju opekline, prijeloma, napadaja astme i ostalih hitnih medicinskih slučajeva naučit će svi oni koji se uključe u možda i najpopularniju izvannastavnu aktivnost – prvu pomoć. Polaznici će učiti na konkretnim primjerima iz pravih životnih situacija kako djelovati. Takvim poticanjem na pomoć i samopomoć pomaže se u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica. 

PUTUJEMO SVIJETOM

Mislili ste da je putovanje u vrijeme pandemije otežano ili gotovo nemoguće? A baš želite li upoznati države i regije svijeta. Izvannastavnom aktivnosti iz geografije i to je moguće. Upoznat ćemo Nepal, Maroko, Kubu, Jamajku, Kolumbiju, Etiopiju, Keniju, Iran, Egipat i još više. 

Učenici će sami birati teme, prikupljati informacije, crtati karte, pratiti vijesti, rješavati kvizove i postati pravi pravcati i turistički vodiči. 

BIBLIJSKA SKUPINA

Biblijska skupina je aktivnost gdje učenici na radosniji i razigraniji način upoznaju Bibliju i razvijaju svijest o Bogu. Učenici na satu zajedno izvlače pouke iz Biblijskih tekstova i te pouke pokušavaju primijeniti na vlastiti život. Aktivnost se realizira u školi kroz različite metode: pismeno, likovno, kreativno, glazbeno, molitveno izražavanje… 

Izrada materijala za pomoć u učenju matematike

Ako vas zanima što se dobije kada se spoje snage matematike, tehničke kulture i tjelesnog odgoja odgovor je neočekivan – izrada materijala za pomoć u učenju matematike. Na satima Tehničke kulture učenici bi izrađivali edukativne materijale koji bi se koristili kao pomoć pri učenju tablice množenja i računanja površina, oplošja i volumena geometrijskih tijela. Tijekom sati izborne nastave Tehničke kulture učenici bi programirali micro:bitove koji bi se koristili kao pomoć prilikom provjere tablice množenja i teorije na satu Matematike. Tijekom nastave Tjelesne i zdravstvene kulture učenici bi mjerili vrijeme i udaljenost prilikom trčanja i skoka u dalj kao pomoć pri učenju mjernih jedinica vremena i duljine na nastavi Matematike. 

Novinarska i literarna skupina

Novinarska i literarna skupina učenicima nudi razne zanimljive aktivnosti među koji je najzabavnija snimanje vijesti. Učenici će postati pravi novinari istraživači, monatažeri, kamermani i voditelji vijesti. 

PJEVAMO I SVIRAMO

Na Izvannastavnoj aktivnosti Sviranje klavijatura učenici imaju priliku naučiti osnove sviranja instrumenta s tipkama. Ova aktivnost nastala je zbog brojnih upita učenika o podukama klavira i zbog nedostatka Glazbene škole. 

Na satovima se obrađuje sviranje lijevom i desnom rukom te sviranje s obje ruke, osnove teorije glazbe  koja je potrebna da bi učenici sa sigurnošću čitali notni tekst u violinskom i bas ključu te čitanje i sviranje klavirske literature iz različitih vrsta glazbe. 

Uz sviranje će naravno naučiti i lijepo pjevati. Izvannastavna aktivnost Vokalni ansambl je nastava učenja pjevanja u manjoj grupi. Radi se na osnovama vokalne tehnike, postavi pjevačkog tona , artikulaciji , intonaciji  i muzikalnosti. Cilj ove vokalne grupe je ljepota izvođenja  svih vrsta  vokalne glazbe u manjoj skupini te radost zajedničkog muziciranja. Ansamblu se pristupa kroz  audiciju gdje se provjerava muzikalnost i glazbene sposobnosti djeteta. Na taj način dobivamo manju ali  kvalitetnu  skupinu za rad na  vokalnom dvoglasju i troglasju. 

ROBOTIKA

Od ove školske godine kreće i nešto novo – robotika. Cilj ove izvannastavne aktivnosti je približiti robotiku, automatiku i programiranje osnovnoškolskom uzrastu. Uz rad, zabavu i učenje nadaju se mnogim natjecanjima. 

EKO GRUPA

Cilj  ove izvannastavne aktivnosti je razvijati ekološku svijest kod učenika sudjelovanjem u raznim zabavnim i edukativnim aktivnostima. Učenici će ovladati ovladati osnovnim vještinama recikliranja, izrade predmeta od prirodnih materijala i uređenju okoliša. Upoznat će ih se sa životnim ciklusom poljoprivrednih kultura (žitarice, voće, povrće, ostale kulture) te će aktivno surađivati sa Učeničkom zadrugom, predmetnom i razrednom nastavom te lokalnom sredinom gdje se planiraju akcije uređenja okoliša, njegovanja i sadnje cvijeća. 

LIKOVNO ESTETSKA GRUPA

Svi zaljubljenici u crtanje, slikanje i umjetnički izričaj pronaći će se u radu ove grupe. Između ostaloga vrijedne učeničke ruke će izrađivati dvodimenzionalne i trodimenzionalne likovne radove u različitim medijima, osmišljavati, izrađivati i uređivati panoe, školski prostor te pribor za scenu kulturno umjetničke školske priredbe te na poslijetku posjetiti kulturne institucije i upoznati se sa umjetnicima i njihovim radovima aktivno surađivati sa Učeničkom zadrugom, predmetnom i razrednom nastavom te lokalnom sredinom.