Stručna usavršavanja učitelja

Prema članku 115. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učitelji,
nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i
obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati. Pod stalnim stručnim
osposobljavanjem i usavršavanjem podrazumijeva se pojedinačno i organizirano
usavršavanje u matičnoj znanosti.

Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika podrazumijeva trajni stručni
razvoj učitelja i stručnih suradnika službene ili neslužbene, skupne ili
pojedinačne oblike obrazovanja i stjecanja dodatnih znanja i vještina iz svoje
struke i sveukupnog odgojno obrazovnog rada.

Naši učitelji zanimljivosti sa svojih stručnih usavršavanja nesebično dijele i
prezentiraju kolektivu. Da biste i vi mogli vidjeti kojim stručnim temama se
naši učitelji bave i kojim poljima se dodatno obrazuju i usavršavanju
predstavljamo vam ovu rubriku.

 

Niže možete pogledati prezentaciju koju je za vas napravila učiteljica Engleskog
jezika Samira Teklić, a govori o fazama u profesionalnom razvoju učitelja.

Klikom na fotografiju možete pročitati prezentaciju o zabranjenim knjigama koju je
napravila učiteljica Povijesti Sandra Kovačević.


Ispod  fotografije možete pogledati ppt prezentaciju o najčešćim pravopisnim pogreškama koju je izradila učiteljica Hrvatskog jezika Katarina Duvnjak.

Plakat o važnosti čitanja od najranije dobi za vas je pripremio knjižničar Borna Udatny

O blagotvornim i pozitivnim utjecajima glazbe na nas možete pročitati na plakatu koji je za vas napravila edukacijska rehabilitatorica Hana Šavel.

O problemima u ponašanju kod djece i kako se s njima nositi možete pročitati u prezentaciji učiteljice Petre Crnković.