Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole s lokalnom zajednicom.
Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Šk. god. 2019./2020.

Stopić, Tanja – predstavnica 1.a razreda

Gelemanović, Davorin – predstavnik 1.b razreda

Perlić, Marijana – predstavnica 2.a razreda

Mihaljević, Danijela – predstavnica 2.b razreda

Banožić, Ivana – predstavnica 3.a razreda

Požega, Suzana – predstavnica 3.b razreda

Kraljić, Sofija – predstavnica 4.a razreda

Čalušić, Anđelka – predstavnica 5.a razreda

Martina, Buljan – predstavnica 5.b razreda

Jurković, Ivan – predstavnik 6.a razreda

predstavnik 7.a razreda nije izabran

Ratković, Ivana – predstavnica 7.b razreda

Sertić, Petra – predstavnica 8.a razreda

Šk. god. 2020./20201.

Paulić Capan, Željka – predstavnica 1.a razreda

Mošet, Tihana – predstavnica 1.b razreda

Stopić, Tanja – predstavnica 2.a razreda

Gelemanović, Davorin – predstavnik 2.b razreda

Franjković, Mira – predstavnica 3.a razreda

Ćuk, Maja – predstavnica 3.b razreda

Banožić, Ivana – predstavnica 4.a razreda

Vranjković, Marina – predstavnica 4.b razreda

Jenko Miholić, Srna – predstavnica 5.a razreda

Kraljić, Sofija – predstavnica 5.b razreda

Čalušić, Anđelka – predstavnica 6.a razreda

Buljan, Martina  – predstavnica 6.b razreda

Jelinek, Željko – predstavnik 7.a razreda

Jurković, Ivan – predstavnik 7.b razreda

Gržan, Vlado – predstavnik 8.a razreda

Ratković, Ivana – predstavnica 8.b razreda

 

Predsjednik Vijeća roditelja u školskoj godini 2021./22. je
Ivan Jurković.
 

Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Ivan Jurković (29.4.2019. – 29.4.2023.)