Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole s lokalnom zajednicom.
Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Šk. god. 2019./2020.

Stopić Tanja – predstavnica 1.a razreda

Gelemanović Davorin – predstavnik 1.b razreda

Perlić Marijana – predstavnica 2.a razreda

Mihaljević Danijela – predstavnica 2.b razreda

Banožić Ivana – predstavnica 3.a razreda

Požega Suzana – predstavnica 3.b razreda

Kraljić Sofija – predstavnica 4.a razreda

Čalušić Anđelka – predstavnica 5.a razreda

Martina Buljan – predstavnica 5.b razreda

Jurković Ivan – predstavnik 6.a razreda

predstavnik 7.a razreda nije izabran

Ratković Ivana – predstavnica 7.b razreda

Sertić Petra – predstavnica 8.a razreda